463cc【中国】am永利皇宫

array(66) { ["id"]=> string(4) "3246" ["model"]=> string(7) "article" ["cid"]=> string(4) "1063" ["uid"]=> string(1) "4" ["username"]=> string(6) "admin5" ["title"]=> string(6) "彭钊" ["title_color"]=> string(0) "" ["title_bold"]=> string(1) "0" ["sub_title"]=> string(0) "" ["frame"]=> string(65) "attachment/upload/20130411194990409040.gif" ["verify_frame"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["attributes"]=> string(4) "6,13" ["summary"]=> string(372) "肝胆外科主任,湘南学院外科学教研室主任。湖南省肝胆外科专业委员会及郴州市外科学会、微创委员会委员。曾先后在中国人民解放军总am永利皇宫(301am永利皇宫)、昆明总am永利皇宫、中山附一am永利皇宫进修肝胆胰外科、微创外科和肝癌的综合治疗。全面系统学习国内国际最新相关理论及手术技术," ["source"]=> string(11) "[db:来源]" ["author"]=> string(11) "[db:作者]" ["authority"]=> string(0) "" ["editer"]=> string(11) "[db:编辑]" ["keywords"]=> string(0) "" ["verified"]=> string(1) "1" ["verifier"]=> string(6) "admin5" ["verify_time"]=> string(1) "0" ["timestamp"]=> string(10) "1558972800" ["create_time"]=> string(10) "1635905572" ["list_order"]=> string(10) "1558972800" ["update_time"]=> string(10) "1635905572" ["pages"]=> string(1) "1" ["html_view_url_rule"]=> string(0) "" ["template"]=> string(0) "" ["views"]=> string(3) "743" ["score"]=> string(1) "0" ["level"]=> string(1) "0" ["level_time"]=> string(1) "0" ["comments"]=> string(1) "0" ["seo_keywords"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(372) "肝胆外科主任,湘南学院外科学教研室主任。湖南省肝胆外科专业委员会及郴州市外科学会、微创委员会委员。曾先后在中国人民解放军总am永利皇宫(301am永利皇宫)、昆明总am永利皇宫、中山附一am永利皇宫进修肝胆胰外科、微创外科和肝癌的综合治疗。全面系统学习国内国际最新相关理论及手术技术," ["label_postfix"]=> string(0) "" ["config"]=> array(1) { ["allow_ip"]=> array(5) { ["enabled"]=> int(0) ["collectip"]=> array(0) { } ["beginip"]=> string(0) "" ["endip"]=> string(0) "" ["ruleoutip"]=> array(0) { } } } ["custom_a"]=> string(91) "肝胆管结石手术治疗 肝癌综合治疗胆道胰腺复杂疾病 肝胆微创外科" ["custom_b"]=> string(0) "" ["custom_c"]=> string(0) "" ["custom_d"]=> string(0) "" ["custom_e"]=> string(0) "" ["iid"]=> string(4) "3246" ["page"]=> string(1) "1" ["addon_title"]=> string(0) "" ["addon_frame"]=> string(65) "attachment/upload/20130411194990409040.gif" ["addon_summary"]=> string(372) "肝胆外科主任,湘南学院外科学教研室主任。湖南省肝胆外科专业委员会及郴州市外科学会、微创委员会委员。曾先后在中国人民解放军总am永利皇宫(301am永利皇宫)、昆明总am永利皇宫、中山附一am永利皇宫进修肝胆胰外科、微创外科和肝癌的综合治疗。全面系统学习国内国际最新相关理论及手术技术," ["ip"]=> string(15) "113.246.187.180" ["last_update_ip"]=> string(15) "113.246.187.180" ["content"]=> string(1038) "肝胆外科主任,湘南学院外科学教研室主任。湖南省肝胆外科专业委员会及郴州市外科学会、微创委员会委员。曾先后在中国人民解放军总am永利皇宫(301am永利皇宫)、昆明总am永利皇宫、中山附一am永利皇宫进修肝胆胰外科、微创外科和肝癌的综合治疗。全面系统学习国内国际最新相关理论及手术技术,对肝胆胰疾病的影像阅片诊断能力强。在郴州市率先开展解剖性肝切除、选择性半肝血流阻断及肝下下腔静脉阻断切肝、单孔腹腔镜手术等新技术,指导县市多家am永利皇宫开展腹腔镜手术,带领科室开展了前入路右三叶切除、全尾状叶切除、巨大肝癌切除、中肝叶切除、各半肝切除、肝段切除、胆管癌、胆囊癌扩大根治、全胰切除、腹腔镜肝叶切除胰腺病变切除等疑难复杂大型手术,在肝胆胰外科疾病的诊断和治疗方面处于全市领先水平。曾获“郴州市德医双馨医务工作者”及“郴州市优秀医师”称号。" ["custom_f"]=> string(18) "肝胆胰脾外科" ["custom_g"]=> string(12) "主任医师" ["custom_h"]=> string(12) "0735-2325191" ["custom_i"]=> string(0) "" ["custom_j"]=> string(0) "" ["ever_verified"]=> string(1) "1" ["allow_comment"]=> string(1) "1" ["allow_mood"]=> string(1) "1" ["credit"]=> string(1) "0" ["credit_type"]=> string(1) "0" ["digg"]=> string(1) "0" ["trample"]=> string(1) "0" ["#category"]=> &array(42) { ["id"]=> int(1063) ["parent"]=> int(994) ["name"]=> string(18) "肝胆胰脾外科" ["letter"]=> string(1) "g" ["model"]=> string(7) "article" ["url"]=> string(33) "html/1063/" ["domain"]=> string(0) "" ["frame"]=> string(0) "" ["type"]=> string(1) "2" ["item_count"]=> string(1) "8" ["htmlize"]=> string(1) "1" ["html_list_url_rule"]=> string(42) "{$core_url}/html/{$id}/#list-{$page}.html#" ["html_list_url_rule_mobile"]=> string(39) "{$core_m_url}/{$id}/#list-{$page}.html#" ["html_view_url_rule"]=> string(67) "{$core_url}/html/{$cid}/{$Y}-{$m}-{$d}/content-{$id}#-{$page}#.html" ["html_view_url_rule_mobile"]=> string(64) "{$core_m_url}/{$cid}/{$Y}-{$m}-{$d}/content-{$id}#-{$page}#.html" ["path"]=> string(44) "linchuangkeshi/keshizhuanjia/gandanyipiwaike" ["page_size"]=> string(2) "30" ["list_template"]=> string(19) "article/list_expert" ["list_template_mobile"]=> string(19) "article/list_mobile" ["view_template"]=> string(19) "article/view_expert" ["view_template_mobile"]=> string(19) "article/view_mobile" ["item_template"]=> string(32) "common/pic_title_summary/list014" ["item_template_mobile"]=> string(11) "mobile/list" ["display_order"]=> string(1) "0" ["seo_keywords"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(0) "" ["label_postfix"]=> string(0) "" ["need_password"]=> string(1) "0" ["category_password"]=> string(0) "" ["list_all_model"]=> string(1) "0" ["CONFIG"]=> array(24) { ["direct_to_category_id"]=> int(0) ["target"]=> string(6) "_blank" ["post_year"]=> int(0) ["post_quarter"]=> int(0) ["post_month"]=> int(0) ["post_week"]=> int(0) ["enable_show"]=> int(0) ["orderby"]=> string(9) "timestamp" ["orderby_desc"]=> int(0) ["list_title_length"]=> int(120) ["list_title_length_mobile"]=> int(40) ["list_title_length_dot"]=> string(1) "0" ["list_title_length_mobile_dot"]=> string(1) "0" ["list_pages_template"]=> string(0) "" ["list_pages_template_mobile"]=> string(20) "page_template_mobile" ["view_pages_template"]=> string(18) "base_page_template" ["navigation"]=> string(0) "" ["summary"]=> string(0) "" ["copyright"]=> string(0) "" ["linkurl"]=> string(0) "" ["need_login"]=> int(0) ["allow_ip"]=> array(5) { ["enabled"]=> string(1) "0" ["collectip"]=> array(0) { } ["beginip"]=> string(0) "" ["endip"]=> string(0) "" ["ruleoutip"]=> array(0) { } } ["fee"]=> array(2) { ["credit"]=> int(0) ["credit_type"]=> int(0) } ["administrator"]=> array(0) { } } ["parents"]=> array(2) { [0]=> int(895) [1]=> int(994) } ["enable_show"]=> int(0) ["post_year"]=> int(0) ["post_quarter"]=> int(0) ["post_month"]=> int(0) ["post_week"]=> int(0) ["allow_ip_enabled"]=> int(0) ["attachment_type"]=> int(0) ["authority"]=> array(0) { } ["authority_viewer"]=> array(0) { } ["m_url"]=> string(32) "http://yiyuan.php168.net/m/1063/" } ["source_name"]=> string(11) "[db:来源]" ["source_url"]=> string(0) "" }

彭钊/

科室

肝胆胰脾外科

职称

主任医师

联系电话

0735-2325191

电子邮件

简介

肝胆外科主任,湘南学院外科学教研室主任。湖南省肝胆外科专业委员会及郴州市外科学会、微创委员会委员。曾先后在中国人民解放军总am永利皇宫(301am永利皇宫)、昆明总am永利皇宫、中山附一am永利皇宫进修肝胆胰外科、微创外科和肝癌的综合治疗。全面系统学习国内国际最新相关理论及手术技术,对肝胆胰疾病的影像阅片诊断能力强。在郴州市率先开展解剖性肝切除、选择性半肝血流阻断及肝下下腔静脉阻断切肝、单孔腹腔镜手术等新技术,指导县市多家am永利皇宫开展腹腔镜手术,带领科室开展了前入路右三叶切除、全尾状叶切除、巨大肝癌切除、中肝叶切除、各半肝切除、肝段切除、胆管癌、胆囊癌扩大根治、全胰切除、腹腔镜肝叶切除胰腺病变切除等疑难复杂大型手术,在肝胆胰外科疾病的诊断和治疗方面处于全市领先水平。曾获“郴州市德医双馨医务工作者”及“郴州市优秀医师”称号。
肝胆外科主任,湘南学院外科学教研室主任。湖南省肝胆外科专业委员会及郴州市外科学会、微创委员会委员。曾先后在中国人民解放军总am永利皇宫(301am永利皇宫)、昆明总am永利皇宫、中山附一am永利皇宫进修肝胆胰外科、微创外科和肝癌的综合治疗。全面系统学习国内国际最新相关理论及手术技术,... 更多内容

XML 地图 | 永利皇宫463cc,am永利皇宫